מהי גישת אדלר?

בדומה לכל דבר בחיים, אנשים בכלל והורים בפרט, מחפשים את הדרך הנכונה שתעזור להם לנהל מערכת יחסים בריאה עם חברים, בני זוג והילדים. עם כמה שפחות צעקות, עצבים וחוסר שליטה. אני אומרת "עם כמה שפחות", כי "ללא" פשוט לא קיים.
כולנו אנשים וכולנו אנושיים, ולכן המחשבה שקיימת משפחה ללא הרגשות הללו, היא פשוט לא נכונה.

אני כאמור, מצאתי את הדרך שלי בגישתו של אדלר.
כמובן שלא ניתן להסביר את הגישה בעמוד אחד, כפי שלא ניתן להסביר גישות אחרות, אך כן חשוב לי להעביר את המסר של הגישה וכמה מעקרונותיה.

עקרונותיו של אדלר מבוססים על היותו של האדם יצור חברתי ורצונו להשתייך לקבוצה. כבוד האדם, קבלת ייחודיותו, אנושיותו וחוסר שיפוטיות יעזרו לנו להשתייך לאותה קבוצה, לאותה חברה.
תחושת השייכות היא מניע מרכזי של בני האדם. עידוד ילדים הוא בסיס תחושת השייכות שלהם ולכן כל כך משמעותי להתפתחותם.
העידוד מחזק את הדימוי העצמי של הילד/ה ומניע אותו/ה להמשיך בהתנהגות חיובית.

אדלר האמין שעיצוב אישיותו/ה של הילד/ה מתרחש בשנות חייו/ה המוקדמות.
בשנים הללו על ההורה לענות על הצרכים הבסיסיים של הילד/ה ולגדלם לעצמאות ולקיחת אחריות (בדיוק כפי שאני מדריכה הורים בייעוץ שינה בשיטת "לילה טוב" וגמילה מחיתולים בשיטת ב.ע.צ.מ.י.

עקרונות גישת אדלר

לפי אדלר העקרונות העיקריים בהורות טובה הם:

הסמכות ההורית- חלק חשוב בתאוריה של אדלר הוא הסמכות ההורית. החשיבות בהצבת הגבולות היא בהקניית ביטחון וודאות לילד, בכך שהילד יודע שיש מי שדואג לו ושיש לו על מי להישען וכן באימון הילד לחיים הבוגרים אשר מלאים חוקים והגבלים ולהתמודדות עם תסכול. על ההורים "לבחור את המלחמות" שלהם ולהחליט תחילה מה חשוב ועקרוני להם. להעמיד גבולות אשר באמת חשובים להם ולא להגביל מעבר למידה. בנוסף חשוב שתהיה תוצאה ידועה מראש לכל הפרה של חוק או גבול.

האווירה המשפחתית- נקודה משמעותית נוספת אשר משפיעה על הילד בגישת אדלר, היא האוירה המשפחתית. זו תוצאה בעיקר של היחסים בין בני הזוג ושל אישיותם. דרך ההתמודדות שלהם והערכים שלהם. הילדים לומדים ומושפעים מהאווירה המשפחתית ויחליטו מה לקחת איתם לחייהם הבוגרים ומתי לקחת את ההיפך המוחלט (גם היחסים בין האחים בבית יקבעו במידה רבה את התנהגותם בחייהם הבוגרים ואף את בחירתם בבני זוג עתידיים).

עידודו ואמון ביכולותיו (כאשר פינוק יתר עלול לפגוע ביכולת הילד/ה לעצמאות)- כל עוד ההתייחסות ההורית תהיה להתנהגות חיובית ותכלול עידוד והתלהבות מהתנהגות חיובית- זו תהיה ההתנהגות בה יתמיד הילד. אם ההתייחסות ההורית, תשומת הלב והדגש של ההורים יהיה להתנהגות שלילית- זהו דפוס ההתנהגות אשר אותו יפתח הילד. אדלר האמין כי ילדים יפעלו מתוך רצון להכרה והתייחסות מהוריהם.

שירלי וסרמן-לנץ | מדריכת הורים, יועצת שינה וגמילה מחיתולים